Acció de l'Ajuntament de lHospitalet de Llobregat pel control dels locals de concurrència pública en: bars, restaurants, bars musicals, sala de festes i discoteques.