Acció de l'Ajuntament de Barcelona pel control dels locals de pública concurrència en: bars, restaurants, bars musicals, sala de festes i discoteques, comerços; en compliment de la Ordenança del medi ambient de Barcelona de 2 de maig de 2011, i modificació dels seus Annexos de 28 d’abril de 2014