Acció de l'ajuntament de Barcelona pel control del soroll als locals de les platges: Llevant, Nova Mar Bella, Mar Bella, Nova Icaria, Bogatell i Barceloneta.